Základní techniky GUE: V - d r i l l

Většina potápěčů používajících dvojče ví, že by si měla dosáhnout na ventily, aby je v případě potřeby mohla zavřít či otevřít. K procvičování této dovednosti slouží tzv. valve drill (valve = angl. ventil, drill = nácvik) či zkráceně v-drill. Pro zájemce o výcvik organizace GUE jsem se rozhodl podrobněji popsat aktuální a jedinou verzi pro dvojče, která platí mimochodem již od listopadu 2006. Důvodem je strohost, zastaralost či neúplnost popisů přístupných na českém internetu.

Podstatou GUE potápění je DIR potápění, a to naopak je potápění týmové. Každý drill je tedy týmovou záležitostí. Jeden potápěč drill provádí, druhý ho kontroluje. Potápěči jsou k sobě čelem a po celou dobu drillu se dívají navzájem do očí, pokud je přítomen třetí v týmu, je bokem do "T". Oba kontrolující potápěči slouží cvičícímu jako orientační body pro udržování hloubky, a jsou připraveni kdykoli upozornit cvičícího na chybu (např. stoupání, klesání, přehmat), popř. mu poskytnout dlouhou hadici. Vše se provádí v trimu (vodorovná poloha ve vodě, tj. ideálně 0°), bez zbytečných pohybů nohama i rukama a de facto na místě. Cvičící provadí drill, ale to neznamená, že zapomene na okolí. Může se stát, že přihlížející buddy bude mít skutečné problémy, a proto musí mít cvičící neustále nejen přehled o sobě samém, ale i o buddym a okolním prostředí. Tempo drillu je volné. Pokud nemám pocit, že jsem zpomalený film, tak jsem příliš rychlý. Časově by to zpočátku mělo odpovídat 2:30 - 3:00 minutám. S praxí přichází i o něco rychlejší tempo, avšak nikdy to nejsou závody v rychlosti!

GUE v-drill je samozřejmě určen pro DIR konfiguraci výstroje, tj. propojené dvojče s izolátorem, primární regulátor (s psí karabinou) na dlouhé hadici a pravém postu2), záložní regulátor zavěšený na krku a připojený k levému postu2), hlavní světlo na goodmanově ručce na hřbetě levé ruky a d-kroužek ve správné výšce na ramenních popruzích postroje.

  Krok Popis
1. Signalizovat rukou "ty" se "dívej" na "mě" jak budu dělat "v-drill1)", počká se až se buddy/tým přesune do vhodné pozice a až pak se pokračuje.
2. Sprcha záložního regulátoru se stiskne, abychom si mohli být jisti, že nám bude dávat plyn - levou rukou.
3. Zavřít pravý post2) přičemž signalizujeme světlem "pozor3)" - a to tak, aby to viděl celý tým.
4. Vydýchat dlouhou hadici, čímž ověříme zavřenost pravého postu.
5. Přechod na záložní regulátor na krku, levou rukou. Hlavní regulátor nejprve vyjmeme pravou rukou - nevypliváváme ho!
6. Přicvaknout psí karabinou dlouhou hadici k pravému prsnímu d-kroužku, a to pravou rukou bez použití zraku. Přicvaknutí zajišťuje, že si můžeme být zcela jisti, kde regulátor najdeme.
7. Otevřít pravý post2)  
8. Sprcha5) primárního regulátoru se stiskne k ověření otevřenosti postu.
9. Odcvaknout5) psí karabinu dlouhé hadice pravou rukou bez použití zraku.
10. Přechod na dlouhou hadici, přičemž pravá ruka vede regulátor obrácený náustkem dolů směrem k ústům a levá vyjímá záložní z úst, tj. záložku nevypliváváme! Dokud nedýcháme z dlouhé hadice, levá ruka záložku stále drží.
11. Zavřít izolátor se světelnou signalizací "pozor3)", levou či pravou rukou. Po zavření je vhodnější dát ruku před sebe, aby bylo pro buddyho patrné, že je izolátor zavřen.
12. Otevřít izolátor  
13. Předat světlo do pravé ruky, která ho drží za hlavu a svítí před sebe, tzv. dočasně. Pokud bychom ho nechali na levé ruce, signalizovali bychom příliš rychle a mimo směr našeho týmu.
14. Zavřít levý post2) siganlizujíce pohybem světla "pozor3)".
15. Sprcha záložního regulátoru se drží stisklá dokud bude dávat plyn - k ověření zavřenosti levého postu, levou rukou.
16. Otevřít levý post2)  
17. Sprcha záložního regulátoru, abychom ověřili, že je post otevřený, levou rukou.
18. Přehození světla na hřbet levé ruky.
19. Flow check4) kontrola otevřenosti všech točítek zprava doleva, při kontrole levého postu světlo drženo "dočasně" pravou rukou. Kohoutky mají být podle standardů otevřeny zcela. GUE potápěč, který přesto vrátí točítko o kousek zpět není výjimkou. Izolátor nechá však vždy zcela otevřený.
20. Signál "OK" světlem či rukou. Tým odpovídá.

1) signál pro "v-drill" vypadá stejně jako pohyb pravé ruky při zavírání/otevírání ventilu, zpravidla se dělá vpravo vedle hlavy směrem ke kohoutkům

2) pravý post se nachází za pravou rukou, levý post za levou rukou

3) volný, ne příliš rychlý pohyb světlem ze strany do strany, jehož účelem je získat pozornost

4) tj. modifikovaný valve drill (mod. v-drill), který je také součástí předponorové sekvence GUE EDGE

5) bod č. 8 lze prohodit podle osobních preferencí s bodem č. 9

V-drill slouží pro nácvik otevírání/zavírání kohoutků - činnost nám má přejít do podvědomí, proces zautomatizovat. Pokud si v praxi všimnu, že mi ucházejí bubliny z levého postu, tak zavřu samozřejmě přímo levý post. Pro řešení situací závad "ventilů" jsou vypracovány postupy, které zahrnují opravitelné a neopravitelné závady i jejich řešení v týmu. Skvělou příručkou je několika málo stránková práce "Rozpoznání závad ventilů a jejich řešení" (Valve Failure Identification and Resolution, Dan MacKay, GUE 2008), což však již základní úroveň, úroveň GUE Fundamentals, přesahuje.

V-drill si lze zpočátku přepsat do wetnotes a drill nacvičovat např. před ponorem vsedě na suchu. Sekvenci si lze v hlavě promítat kdekoli a kdykoli máme čas a náladu, např. v MHD či při nudné přednášce ve škole.

Při valve drillech jiných organizací se někdy začíná zavřením izolátoru. To však nic nevyřeší, jelikož stejné množství plynu bude unikat i nadále. GUE začíná pravým postem, jelikož se jedná o nejvíce používaný, a tedy i nejvíce ohrožený ventil a první stupeň. Je k němu připojen hlavní regulátor a středotlaká hadice ke křídlu. Cílem drillu není zachránit maximum unikajícího plynu. Tím se nemusíme stresovat - DIR tým má ponor vždy předem naplánovaný a plynu dostatek i pro případ nouze. Např. v týmu o dvou potápěčích máme dostatek plynu i pro případ ztráty veškerého plynu jednoho z potápěčů, a to bez ohledu na to, jestli jsme ve 20 metrech volné vody či skútrujeme hluboko v jeskyni. GUE potápěči se v případě závady ventilů snaží závadu týmově identifikovat a opravit, aby mohli v ponoru pokračovat. U vážné neopravitelné závady se ponor ukončí, a to bez jakéhokoli zbytečného stresu. Mnozí GUE potápěči berou skutečné závady spíše jako zpestření ponoru.

Vybral jsem několik videí v-drillu. Ani jedno není bohužel perfektní, ale jako ukázka jsou dostačující:

Valve Drill GUE Inštruktor.

Špalek ( HOG-Spalek@seznam.cz )