Advanced (Technical) Nitrox Diver - Pokročilý potápač s EANx

Popis:
Kurz “ADVANCED (TECHNICAL) NITROX DIVER” je navrhnutý tak, aby ďalej rozširoval a rozvíjal znalosti potápača v používaní EANx dýchacích plynov v prostredí rekreačného ale čiastočne aj technického potápania. Ďalej sa zdokonaľuje v potápačských zručnostiach v otvorenej vode a ponúka potápačom lepši a podrobnejšie porozumenie otázok potápania s dýchacou zmesou EANx a to ako plynu použitého počas ponoru tak aj plynu použitého pre dekompresiu.
Kurz rozsahom pokrýva problematiku použitia EANx mixov v rozmedzí 22% až maximum 40% kyslíku pre pobyt na dne a až 50% pre dekompresné zástavky. Tento program certifikuje potápača pre potápanie s Nitrox zmesou do hĺbky 42 m s dekompresnou zastávkou až do 15 minút pri použití dekompresného plynu EANx50.

Predpoklady:

  • minimálna dolná veková hranica je 15 rokov s povolením rodiča (zákonného zástupcu) alebo minimálne 18 rokov bez súhlasu rodiča
  • kvalifikácia EANx Diver a Deep Diver s minimálne 25-timi doloženými ponormi na voľnej vode alebo jeho ekvivalent s 50-timi zaznamenanými ponormi vrátene 10-tich ponorov v hĺbkovom rozmedzí 27 až 39 metrov
  • je nutné aby uchádzač disponoval potvrdením o zloženej záverečnej skúške programu Deep Diver
  • výstroj na požadovanej úrovni
  • vyhlásenie o zdravotnom stave


Doba trvania:

  • 7 teoretických lekcií
  • 4 - 6 ponory na voľnej vode z toho 2 ponory v hĺbke 30 - 42m (min. 120 min. času na dne)


Kurz zahŕňa:

  • inštrukt. a skúšobný poplatok
  • registrácia, certifikácia a diplom
  • potápačský manuál
  • individuálny prístup k študentovi


Popis/poznámka:

  • Informácie alebo prihlásenie sa na kurz:
  • Prihlášku do kurzu nájdete v hlavnom menu
  • Cena za kurz je uvedená v cenníku
  • Termíny kurzov sú uvedené v hlavnom menu

 


OBJEDNÁVKA