Introductory Cave Diver - Úvod do jaskynného potápania

Popis:
Kurz "INTRODUCTORY CAVE DIVER" je určený ako úvod do jaskynného potápania pre rekreačných potápačov. Naučíte sa potápaniu v takýchto podmienkach, riadeniu rizík v prostredí, ktoré sú typicky špecifické pre jaskynné potápanie. Naučíte sa základy práce s navyjákom a vodiacou šnúrou, osvojíte si viazanie a ťahanie vodiacej šnúry, spôsob umiestňovania jaskyniarskych šípok, absolvujete simuláciu nulovej viditeľnosti, simulácia straty vodiacej šnúry, OOA situácie, zlyhanie primárneho svetla, zlyhanie záložných svetiel, prácu v tíme, zvládanie krízových situácií, riadenie spotreby plynu, atď.

Predpoklady:

 • minimálna dolná veková hranica je 18 rokov
 • požadovaná kvalifikácia Wreck alebo Cavern Diver alebo ekvivalent
 • minimálne 50 registrovaných ponorov
 • výstroj na požadovanej úrovni
 • vyhlásenie o zdravotnom stave


Doba trvania:

 • 4 - 6 ponorov (celkový čas na dne minimálne 90 minút)
 • dátum, termíny a čas vykonávania jednotlivých ponorov je možné flexibilne upraviť podľa Vašich potrieb


Výstup kurzu:
Úspešný absolvent kurzu získa certifikáciu, ktorá Vás oprávňuje potápať sa v jaskyniach.

Kurz zahŕňa:

 • inštrukt. a skúšobný poplatok
 • potápačský manuál
 • individuálny prístup k študentovi

Cena zahŕňa čas inštruktora, jeho náklady na realizáciu výcviku a študijný materiál.
Cena nezahŕňa náklady na plnenie požadovaných zmesi a ďalšie náklady študentov na absolvovanie kurzu (ubytovanie, doprava, stravovanie ...) Inštruktor technicky i prakticky zaisťuje na mieste plnenie. Inštruktor tiež v prípade záujmu zorganizuje a zabezpečí ubytovanie študentov. Obvyklé náklady na ubytovanie sú 20 – 40 EUR za osobu a noc. Obvyklé náklady na plnenie pre všetky jaskynné ponory kurzu sú 100 Euro na osobu. Obvyklé cestovné náklady sú okolo 400 Eur na vozidlo. Niektoré lokality vyžadujú poplatok za vstup do uzavretých priestorov. Náklady na vstup sa môžu pohybovať okolo 40 € za ponor.
Doplatok za každú medzinárodnú licenciu - certifikačnú kartu 50 €. Vydanie medzinárodnej, doživotne platnej licencie(certifikačná karta) je povinné pre všetkých úspešných absolventov kurzu a je spoplatné po ukončení posledného modulu kurzu.


Informácie alebo prihlásenie sa na kurz:

 • Prihlášku do kurzu nájdete v hlavnom menu
 • Cena za kurz je uvedená v cenníku
 • Termíny kurzov dohodou

OBJEDNÁVKA