Rescue Diver - Záchranársky kurz potápania

Popis:
Kurz "RESCUE DIVER" je záchranárskym špeciálnym kurzom, ktorý je určený pokročilému potápačovi a ponúka mi rozšírenie schopností, vedomostí a zručností v oblasti záchrany potápača pod vodou alebo na hladine jednak ako individuálneho záchrancu a jednak ako záchrany v záchranárskom alebo potápačskom tíme. Kurz je dôležitý krok vo vývoji potápača, bezpečnosti potápania a zásadným spôsobom prispieva k zvyšovaniu bezpečnosti počas ponoru, bezpečnosti potápačského tímu, eliminácií rizík a v zvyšovaniu dôvery k schopnostiam potápača záchranára. Je tiež dôležitou požiadavkou pre ďalší profesionálny výcvik napríklad pre kurzy Majster potápania (Dive Master) a Inštruktor pre potápanie.

Predpoklady:

 • min. kvalifikácia Advanced Open Water Diver (pokročilý potápač na otvorenej vode), preukázanie minimálne 10-tich ponorov v denníku
 • uchádzač musí mať kvalifikáciu Diving First Aid (potápačská prvá pomoc)
 • ďalej musí byť kvalifikovaný Oxygen Provider (poskytnutie kyslíka)
 • vek najmenej 18 rokov
 • výstroj na požadovanej úrovni
 • vyhlásenie o zdravotnom stave


Doba trvania:

 • 4 teoretické lekcie
 • 4 ponory na otvorenej vode (min. 100 min. času na dne)


Kurz zahŕňa:

 • plnenie fliaš vzduchom
 • inštrukt. a skúšobný poplatok
 • registrácia, certifikácia a diplom
 • potápačský manuál
 • individuálny prístup k študentovi


Popis/poznámka:
Tento program ponúka pokročilému potápačovi rozšírenie jeho schopností a zručností v oblasti sebazáchrany a záchrany v rámci potápačského týmu. Kurz je dôležitý krok vo vývoji potápača a vedie ku zvyšovaniu bezpečnosti a sebaistoty. Taktiež je dôležitou požiadavkou pre ďalší profesionálny výcvik napr. pre kurzy Dive Master a Inštruktor potápania. Predpokladom pre absolvovanie kurzu je účasť v kurze Diver First Aid a Oxygen Provider.

 • programy First Aid a Oxygen Provider môžu prebiehať súbežne s kurzom Potápač záchranár.


Informácie alebo prihlásenie sa na kurz:

 • Prihlášku do kurzu nájdete v hlavnom menu
 • Cena za kurz je uvedená v cenníku
 • Termíny kurzov sú uvedené v hlavnom menu

OBJEDNÁVKA