Open Water Instructor – Inštruktor rekreačného potápania

Popis:
Kurz “OPEN WATER INSTRUCTOR” má za cieľ vyškoliť kvalifikovaných Inštruktorov rekreačného potápania. Program je určený pre Dive Mastrov alebo Asistent Inštruktorov, ktorí sú z akéhokoľvek výcvikového systému a nie sú kvalifikovaný ako Deep Diver, Nitrox Diver a Technical (Advanced) Nitrox Diver.
Open Water Inštruktor môže vyučovať a zároveň vykonávať certifikáciu nasledujúcich kurzov:

 • Open Water Diver
 • Advanced Open Water Diver
 • Rescue Diver
 • Deep Diver

Kandidát na inštruktora si osvojí metódy a techniky potápačského výcviku jednak v teoretickej príprave ale taktiež aj vo vedení výcviku na otvorenej vode.

Predpoklady:

 • minimálna dolná veková hranica je 18 rokov
 • musí byť kvalifikovaný Dive Master alebo ekvivalent , CPR First Aid a Rescue Diver alebo akákoľvek obdobná kvalifikácia
 • min. 100 registrovaných ponorov
 • vyhlásenie o zdravotnom stave
 • výstroj na požadovanej úrovni
 • musí asistovať pri každom z nasledujúcich výukových programov: Open Water Diver, Advanced Open Water Diver a Deep Diver.
 • vyhlásenie o zdravotnom stave
 • výstroj na požadovanej úrovni
 • preukázanie potápačských zručnosti a plaveckých schopností


Doba trvania:

 • 5 - 10 ponorov na otvorenej vode (min. 200 min. času na dne)
 • prezentácia najmenej jednej lekcie (vyučovacej hodiny) z programu Advanced Open Water Diver a Deep Diver.
 • riadenie ponoru na otvorenej vo v rámci kurzy Deep Diver.


Kurz zahŕňa:

 • inštrukt. a skúšobný poplatok
 • manuál inštruktor
 • registrácia, certifikát a diplom


Informácie alebo prihlásenie sa na kurz:

 • Prihlášku do kurzu nájdete v hlavnom menu
 • Cena za kurz je uvedená v cenníku
 • Termíny kurzov sú uvedené v hlavnom menu

OBJEDNÁVKA