Night Diver – Nočné potápanie

Popis:
Kurz "Night Diver" je špeciálnym kurzom, ktorý je určený predovšetkým tým záujemcom, ktorí sa chcú potápať aj v noci a za zníženej viditeľnosti. Cieľom kurzu je poskytnúť absolventom komplexnú informáciu o problematike nočného potápania v štandardných aj v sťažených podmienkach. Teoretické lekcie sú zamerané na získanie dostatočných teoretických a praktických vedomostí o nočnom potápaní. Praktická realizácia kurzu na otvorenej vode pozostáva predovšetkým s úspešného osvojenia si zručností pri nočných ponorov a ponorov za zníženej viditeľnosti. Dôraz sa kladie na precvičenie techniky potápania v noci, používania svetiel primárnych a záložných. Samostatnú časť tvorí nácvik riešenia základných krízových situácií akými sú strata partnera, strata svetla, použitie záložného svetla, strata orientácie, chyba v navigácií atď.

Predpoklady:

 • min. kvalifikácia Open Water Diver (pokročilý potápač na otvorenej vode), preukázanie minimálne 25-tich ponorov v denníku
 • vek najmenej 15 rokov
 • výstroj na požadovanej úrovni
 • vyhlásenie o zdravotnom stave


Doba trvania:

 • 3 teoretické lekcie
 • 2 ponory na otvorenej vode (min. 60 min. času na dne)


Kurz zahŕňa:

 • plnenie fliaš vzduchom
 • inštrukt. a skúšobný poplatok
 • registrácia, certifikácia a diplom
 • potápačský manuál
 • individuálny prístup k študentovi


Informácie alebo prihlásenie sa na kurz:

 • Prihlášku do kurzu nájdete v hlavnom menu
 • Cena za kurz je uvedená v cenníku
 • Termíny kurzov sú uvedené v hlavnom menu

 


OBJEDNÁVKA