Technical Diver – Technický potápač

Popis:
Kurz "TECHNICAL DIVER" je určený pre výcvik technických potápačov, ktorý sa chcú potápať v hĺbkach medzi 30 – 54 m pričom program je navrhnutý tak, aby potápač lepšie a dôkladnejšie pochopil limity Nitroxu a zároveň bol schopný využiť Kyslík na realizáciu dekompresie po náročných ponoroch vyžadujúcich plánovanú stupňovitú dekompresiu a zároveň pochopil problematiku použitia Kyslíka pri tejto dekompresií.
Technický potápač počas výcviku sa naučí používať, osvojí a zdokonalí zvládnutie Hogarthian výstroje technického potápača používanej v DIR systéme. Zároveň za účelom uskutočnenia dekompresie bude používať dekompresnú fľašu (deco bottle) bud z EANX50 alebo čistým Kyslíkom.   Zároveň sa absolvent kurzu naučí používať Nitrox pre akcelerovanú alebo štandardnú dekompresiu a taktiež si prakticky vyskúša používanie tieto dekompresné postupy.
Kurz obsahuje nácvik identifikácie a riešenia problémov z Hogarthian výstrojom a jej komplexné a správne používanie pre ponory od 30 metrov až do 54 metrov v celom rozsahu, pričom budete dostatočne znalý problematiky pre túto oblasť potápania.
Teoretická príprava je zameraná na rozšírenie Vašich znalosti z problematiky fyziky, fyzikálnych zákonov plynov, vedomostiach o plánovaní ponoru a spotrebe dýchacej zmesi, mixovaní a používaní Nitroxových zmesí.
Ďalšími témami sú oblasti: dekompresné postupy a teórie, akcelerovaná dekompresia, dekompresné zmesi, používanie dekompresných fliaš, problematika pľúcnej kyslíkovej toxicity a toxicity celého organizmu,  hypoxie a hyperoxie, dekompresných chorôb, zníženia rizika pri potápaní do veľkých hĺbok, programoch pre fyzickú kondíciu, práca z navyjákom a vodiacou šnúrou a ďalšie.  Dekompresné zastávky sa vykonávajú na EANx 50 a 100% Kyslíku. Uvedený program je možné a vhodné kombinovať s výcvikom TriOx Diver, Normoxický Trimix Diver alebo Trimix Diver.

Predpoklady:

 • minimálna dolná veková hranica je 18 rokov
 • požadovaná kvalifikácia Advanced (Technical) EANx Diver alebo ekvivalent
 • minimálne 100 registrovaných ponorov na otvorenej vode (z toho 30 ponorov do hĺbky väčšej ako 27 m)
 • výstroj na požadovanej úrovni v Hogartian alebo DIR konfigurácií
 • vyhlásenie o zdravotnom stave


Doba trvania:

 • 5 ponorov z toho 3 hlbšie ako 30 m  na otvorenej vode pričom sú to ponory do hĺbky max. 51 metrov (celkový čas na dne minimálne 280 minút)
 • dátum, termíny a čas vykonávania jednotlivých ponorov je možné flexibilne upraviť podľa Vašich potrieb


Výstup kurzu:
Úspešný absolvent kurzu získa certifikáciu, ktorá Vás oprávňuje potápať sa na voľnej vode kdekoľvek na svete s používaním dýchacích zmesí Nitrox do 100% kyslíka a vykonávaním ponorov do maximálnej hĺbky 54 m.

Kurz zahŕňa:

 • inštrukt. a skúšobný poplatok
 • registrácia, certifikácia a diplom
 • potápačský manuál
 • individuálny prístup k študentovi


Informácie alebo prihlásenie sa na kurz:

 • Prihlášku do kurzu nájdete v hlavnom menu
 • Cena za kurz je uvedená v cenníku
 • Termíny kurzov sú uvedené v hlavnom menu

OBJEDNÁVKA