Plánovanie ponoru so vzduchom – vzorový výpočet pre lokalitu Hegyeshalom

Plánujete výlet na známe štrkovisko v Maďarsku – Hegyeshalom, pretože sa chcete pozrieť na vrak dopravníka ktorý končí v hĺbke okolo 34 – 35 m. Viditeľnosť je okolo 8 m a tak ste sa rozhodli, že si ponor vychutnáte a dôkladne si popozeráte celý dopravník a zdržíte sa v hĺbke čo najdlhšie a nebude Vám prekážať ani nízka teplota. Ako tepelnú ochranu použijete suchý oblek. Nulový čas podľa Buhlmann ZH-L12 pre hĺbku 36 m a vzduch je 12 minút čo sa vám zdá málo pretože okrem iného si chcete nafotiť nejaké pekné zábery budete plánovať ponor na 27 minút času na dne.     


UPOZORNENIE: Uvedený príklad je vzorovým príkladom. Nezabudnite, že pre popísaný ponor musíte mať príslušnú potápačskú kvalifikáciu a znalosti hĺbkového potápania so vzduchom. Autor tohto článku neručí za správnosť výpočtu.

Príklad:
Plánujete výlet na známe štrkovisko v Maďarsku – Hegyeshalom, pretože sa chcete pozrieť na vrak dopravníka ktorý končí v hĺbke okolo 34 – 35 m. Nulový čas podľa Buhlmann ZH-L12 pre hĺbku 36 m a vzduch je 12 minút.

Riešenie:
Ste hĺbkový potápač so vzduchom, ktorý nepoužívate Nitroxové zmes a ako súčasť Vášho výstroja používate jednu fľašu na vzduch s dvojventilom, radi by ste zostali na dne čo najdlhšie a to tak, aby ste ukončili ponor s dostatkom vzduchu a neohrozili seba alebo svojho buddyho.

Plánovanie:
Plánovaná hĺbka je 34,5 m a dýchacia zmes je vzduch. Maximálny parciálny tlak kyslíka počas ponoru nesmie presiahnuť 1,4 baru. Preto overíme, či nám vzduch nepresiahne túto hodnotu. (samozrejme ak ste si to v minulosti už prerátali, tak viete, že pri parciálnom tlaku 1,4 baru je maximálna operačná hĺbka pre vzduch približne 56 m – pozor však na dusíkovú narkózu)
Najskôr vypočítame absolútnu tlak pre hĺbku D=34,5 m.

P= D/10+1=34,5/10+1=4,45
D- hĺbka v metroch

PO2 = 0,21*4,45 = 0,9345 bar
Z uvedeného vyplýva, že pre daný ponor nedosiahneme maximálny parciálny tlak 1,4 bar.
Nezabudnite, že odporúčaný priemerný PO2 počas celého ponoru je maximálne 1,2 bar.


ZÍSKANIE HODNOTY SPOTREBOVANÉHO PLYNU = AC – Air Consumed

Ďalej nesmieme zabudnúť vypočítať, či na takýto ponor budeme mat so sebou dostatok vzduchu. Vychádzame z údajov, že naša hladinová spotreba vzduchu RMW pri atmosférickom tlaku je 16 l / min a čas na dne plánujeme 27 minút.RMW = respiratory minute volume – spotreba objemu vzduchu za minútu
T = Time - čas
ATA = Atmospheres Absolute - absolutný tlak = (D/10)+1 = morská hĺbka v metroch

PRÍKLAD:MINIMUM GAS RESERVE (ROCK BOTTOM)

Plánovanie minimálnej rezervy zmesi stanovuje množstvo dýchacej zmesi požadovanej dvoma potápačmi tak, aby sa bezpečne dostali z plánovanej hĺbky ponoru až na hladinu v prípade núdzovej (krízovej) situácie. Keď dosiahnete rock Bottom, nediskutujete o predĺžení ponoru. Existuje len jedná cesta, zavolať svojho buddyho a signalizovať mu ukončenie ponoru a následný výstup na hladinu.
Ako zodpovedný hĺbkový potápač musíte uvažovať s tým, že počas ponoru je potrebné zabezpečiť pre svojho buddyho dostatok vzduchu pre výstup a dekompresiu až po hladinu, preto uvažujeme s výpočtom rock bottom nasledovne:
Minúta stresu na dne pre dvoch potápačov znamená pre každého z potápačov hladinovú spotrebu vzduchu 30 l na minútu:
Z hĺbky 34,5 m do hĺbky 9 m budeme vystupovať rýchlosťou 9 m za minútu:

Celkový čas výstupu do dekompresnej zastávky je 3 minúty. Uvažujeme s priemernou hĺbkou na výstup 24,5 m


Z výpočtu je vidieť, že na výstup až po dekompresnú zastávku potrebujete 621 litrov vzduchu. Prvá dekompresná zastávka začína v 9 m, pre tento vzorový príklad boli použité najdostupnejšie tabulky Buhlmann ZH-L12, ktoré vlastní takmer každý potápač a neuvažujeme s hlbkovými zastávkami, o tých si napíšeme v inom článku.

Podľa tabuliek Buhlmann ZH-L12 pre hĺbku 36 m a čas na dne 30 minút je Dekompresia nasledovná:
9 m – 2 min
6m – 5 min
3 m – 15 min

Spolu bude travať dekopresia 22 minút

Na porovnanie ten istý ponor pri použití tabuliek Buhlmann ZHL-16 je pre gradient faktor low 20% a Gradient faktor High 85% je dekompresia nasledovná:
18 m - 1 minúta
15 m - 1 minúta
12 m - 3 minúta
9 m   - 3 minúty
6 m   - 6 minút
3 m   - 13 minút
Spolu deco time pri použití Buhlman ZHL-16 je 20 minút

Ako ďalšie porovnanie je možné pre daný ponor použíť VPM dekompresný model pričom dekompresia bude nasledovná:
18 m - 1 minúta
15 m - 3 minúty
12 m - 3 minúty
9 m   - 6 minút
6 m   - 10 minút
3 m   - 17 minút
Spolu deco time pri použití VPM modelu je 40 minút.

Ďalší výpočet bude rátaný pre dekompresiu podľa tabuliek Buhlmann ZH-L12. Uvedené tabuľky sú najčastejšie používané a dostupné pre väčšinu rekreačných potápačov.

Tu musíme taktiež uvažovať, že Váš buddy bude potrebovať vzduch na dekompresiu preto uvedenú spotrebu vzduchu na dekompresiu násobíme dvoma a prirátame bezpečnostný koeficient 1,3.
Pre dekompresiu je spotreba vzduchu je nasledovná:


Celkový požadovaný objem vzduchu:

Celková spotreba vzduchu =Spotreba vzduchu na dne+Spotreba počas výstupu+Spotreba počas dekompresie.

ACcelkom=1922,4+621+1302,08=3845,48 litrov
Objem fľaše: 3845,48/220=17,47l

Volíme fľašu objemu 18 l, ktorá je naplnená na 220 barov.

Pre lepšiu orientáciu je potrebné vypočítať tlak vo fľaši pri bode návratu:

Celkový objem vzduchu vo fľaši – Spotreba vzduchu na dne= 3960-1922,4=2037,6 litra. Tlak vo fľaši pri bode návratu je=220 - (2037,6/18)=220-113,2=106,8 baru.
Minimálny rezerva zmesy (rock bottom) je 106,8 baru.

Záver:
Uvedený príklad pri použití iného dekompresného modelu napr. VPM, ktorý uvažuje aj s hĺbkovými zastávkami, bude mať iný dekompresný čas alebo trvanie zastávok môže byť v iných hĺbkach. Preto ak ste vyznávačmi deep stopov a používate pre takýto ponor VPM model  dostanete iné hodnoty dekompresného času a hĺbok v ktorých ich budete vykonávať a nemusia byť porovnateľné s výsledkami ako sme použili mi pri tabulke Buhlmann ZHL-12.
Ak si chcete overiť, či ste príklad pochopili správne, môžete pri výpočte použiť VPM model pričom dekompresné časy nájdete v tomto príklade.


Tomáš
Deep Diver