Rekreačná verzus Hogarthian konfigurácia výstroje I.

Potápačská výstroj a výcvik, potápačská technika, ktorú Naša škola preferuje pre rekreačné a technické Hogarthian  potápanie je dôvodom, prečo Vám chceme sériou článkov priblížiť informácie o základných rozdieloch technického Hogarthian výstroja a rekreačného výstroja. To čo okamžite rozpoznáte pri pohľade na rekreačného  a technického alebo jaskynného potápača je ich rozdielna výstroj. Majte však  na mysli, že Hogarthian konfigurácia výstroje nemusí definovať potápača ako technického alebo jaskynného, pretože dnes takúto výstroj začínajú používať už aj rekreačný potápači. Na prvý pohľad výstroj významne preddefinuje potápača a naznačuje to, akému potápaniu sa venuje a či je to Hogarthian (doing it right) diver.

Rekreačná verzus Hogarthian konfigurácia výstroje. Čo je rozdielne?
V jednotlivých článkoch si popíšeme rozdiely najme pre tieto časti výstroja :

  1. Maska
  1. Plutvy
  2. Potápačské obleky
  3. Záťažový systém
  4. Kontrola vztlaku
  5. Dodávka dýchacej zmesi
  6. Konzola verz. Tlakomer
  7. Nože
  8. Svetlo
Rekreačný potápač                            Technický potápač

Na priložených obrázkoch vidíte výstroj typického rekreačného potápača a typického technického potápača. Popíšeme si deväť základných oblastí a rozdielov výstroja.

Maska

Jednoduchý základný rozdiel medzi maskou používanou rekreačným potápačom a technickým (jaskynným) potápačom je šnorchel. Technický potápači ho nepoužívajú. Šnorchel nemá v ich technickom potápaní využitie, spôsobuje nepotrebné ťahanie a vytvára významné riziko zapletenia sa do vodiacej šnúry a bráni uvoľneniu dlhej hadice pri krízovej situácií.
                Maska rekreačného potápača     Maska technického potápača

Na hore uvedenom obrázku masky rekreačného potápača je vidiet, že jeho maska by bola vhodná aj pre tehcnickéhopotápača, pretože nemá veľký objem, tento potápač má však pripnutý na masku šnorchel. Niektorý rekreačný potápači používajú viac-presklené masky , ktoré majú viac než dva zorníky (napr. 6 ako je uvedené nižšie), ktoré majú veľký objem a z toho dôvod su nevhodné pre technické potápanie.Veľkoobjemová maska nevhodná pre technické ale aj rekreačné potápanie


Technický potápači sa vyhýbajú používaniu veľkoobjemových masiek, pretože sa strhávajú, majú veľký odpor pri plávaní a vytvárajú veľký objem pre vyrovnávanie tlaku a vyžadujú časté a opakované vyrovnávaní tlaku v maske z dôvodu veľkého objemu. Mnoho technických potápačov preferuje nepriehľadné okraje masky (pevné čierne) rámy s malým objemom.

Pretože technický a jaskynný potápači nepoužívajú šnorchel, môžu mať upravené popruhy masky tak aby zabránili náhodnému zachyteniu sa popruhov masky alebo ich popruhy masky su nahradené jednoduchšími popruhmi z dôvôdu aby nevznikalo riziko  zachytenia sa.

Plutvy

Jednu vec, ktorá je spoločná pre plutvy rekreačných a technických potápačov obecné je, že plutvy zabezpečujú pohyb pod vodou. Tu končí táto spoločná vlastnosť medzi plutvami pre rekreačné a technické potápanie. Rekreačný potápači preferujú nastaviteľné a delené plutvy.

 


Plutvy pre rekreačné potápanie          Plutvy pre technické potápanie


Technický (Hogarthian) potápači sa vyhýbajú rekreačným plutvám navrhnutým s rôznymi vylepšeniami, plastovými uzamykacími prackami, pohyblivými panelmi a výstrelkami módy ako sú delené lopatky plutiev. Delené plutvy nielen, že zvyšujú riziko zapletenia sa do vodiacej šnúry, nepracujú správne pri používaní väčšiny kopov technického potápania (ako sú žabí kop alebo modifikovaný flutter atď.).Plutvy Hogarthian sú jednoduché, odolné a silné. Zároveň je trendom použiť nerezové pružiny, ktoré sa jednoducho nasadzujú na nohu, sú veľmi odolné voči roztrhnutia a eliminujú riziko zapletenia sa do vodiace šnúry.

V budúcom článku sa dozviete niečo o rozdieloch v potápačských oblekoch, tepelnej ochrane a záťažovom systéme.