Deep Stops – hĺbkové zastávky podľa GUE pre rekreačné ponory

Keď dýchate dýchaciu zmes (dýchací plyn) v hĺbke, tak sa inertný plyn rozpúšťa v potápačových tkanivách. Počas výstupu pri znížení tlaku sa inertný plyn nasýtený v tkanivách môže zmeniť na bublinky. Vznik bubliniek inertného plynu v tkanivách je hlavným spúšťacím mechanizmom choroby, ktorá je známa ako Dekompresná choroba (DCS). Z uvedeného dôvodu je potrebné, aby počas výstupu bublinky nevznikali vôbec alebo ich bolo čo najmenej a čo najmenšie, a to z dôvodu zníženia rizika DCS a zvýšenia bezpečnosť ponoru.

Pretože vznik bubliniek inertného plynu je nežiaduci, ich eliminácia alebo minimalizácia sa zabezpečuje pomalým výstupom, tak aby sa zabránilo vzniku vačšieho množstva bublín alebo ich zväčšeniu. Rýchlosť výstupu a hĺbka kde by mali začať dekopresné zastávky je čiastočne modelovaná na základe empirických vzťahov (ako napríklad ponory uskutočnené GUE WKPP projektmi) a taktiež výpočtom predpovede formovania bublín a ich nárastu.

Všeobecne, ponory s povinnou dekompresnou zastávkou (dlhou a/alebo hlbokou) vyžadujú aby potápač začal zastávky v 80% (ata) absolútneho tlaku potápačovej maximálnej hĺbky ( alebo v 75% maximálnej hĺbky).

Potápači s dekompresnými fľašami

Rekreačné ponory, ktoré nevyžadujú povinnú dekompresnú zastávku, z dôvodu, že potápač je menej nasýtený inertným plynom. Menšie nasýtenie počas rekreačného ponoru umožňuje potápačom vystupovať na hladinu vyššou výstupovou rýchlosťou ako pri povinných dekompresných zastávkach.

Pre takéto rekreačné ponory GUE odporúča zastávku v 65 % (ata) absolútneho tlaku potápačovej maximálnej hĺbke (alebo v 50% maximálnej hĺbky). Ako náhle dosiahne potápač túto hĺbku, GUE odporúča, aby výstupová rýchlosť bola znížená na 3 metre za minútu alebo aby potápač uskutočnil zastávku každé 3 metre výstupu v dĺžke 1 minúty.

Príklad 1:
V akej hĺbke uskutoční potápač prvú hĺbkovú zastávku, keď jeho maximálna hĺbka ktorú dosiahol bola 30 m?
Pre výpočet použijeme maximálnu hĺbku 30 m a z nej vyrátame 50%
0,50 x 30 m = 15 m
V hĺbke 15 m potápač zaháji prvú hĺbkovú zastávku (deep stop) následne zahajuje výstup rýchlosťou 3 m za minútu, čiže výstup mu bude trvať minimálne 5 minút. 

Príklad 2:
V akej hĺbke uskutoční potápač prvú hĺbkovú zastávku, keď jeho vrakový ponor mal maximálnu hĺbku, ktorú dosiahol 36 m?
0,5 x 36 m = 18 m

Pre rekreačné ponory GUE odporúča jedine ponor s EAN 32 s maximálnou hĺbkou ponoru 30 m, pri ppo2 1,3 ATA pre MOD, čo je 30 m (1,3 ATA / 0,32 = 4,06 ATA MOD, čomu odpovedá 30 m).